Home 9 AGB

Algemene bepalingen voor contracten voor de verkoop van individuele toeristische diensten

Overeenkomsten die alleen een reisdienst, alleen een vervoersdienst, alleen een accommodatiedienst of een andere afzonderlijke toeristische dienst tot voorwerp hebben die niet als een onderhandelde zaak van een reisorganisatie of een toeristisch pakket kan worden geconfigureerd, genieten niet de bescherming die de Europese richtlijn 2015/2302 de reizigers biedt, met uitzondering van de overeenkomsten die betrekking hebben op het volgende: Boekingen, betalingen, verplichtingen van de klant, terugtrekking van de klant, door de klant gevraagde wijzigingen, excursies en dagtochten, aansprakelijkheid en disclaimer, jurisdictie.

01. EXCURSIES EN DAGTOCHTEN
Alle excursies en dagtochten van EtnaWay – Legendary Sicily S.r.l. zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het minimum aantal deelnemers voor elke tour is 4. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, kunnen de excursies en rondleidingen worden gewijzigd of geannuleerd. Tours kunnen ook worden gewijzigd of geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden en/of vulkanologische omstandigheden. Indien de klant meer dan 20 minuten na de afgesproken tijd niet op de afspraak verschijnt, wordt de boeking beschouwd als een “no-show” en kan er geen terugbetaling plaatsvinden. De organisator kan naar eigen goeddunken zowel de route als de duur van de excursie wijzigen tot het begin van de excursie, afhankelijk van de weersomstandigheden en andere factoren die de excursie kunnen beïnvloeden. In geval van afwijzing van de andere aangeboden dienst kan de klant slechts de terugbetaling van de betaalde prijs ontvangen, elke andere vorm van compensatie is uitgesloten.

02. AANSPRAKELIJKHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND
Deelnemers aan excursies of andere activiteiten zijn verplicht de aanwijzingen van de gidsen en leiders op te volgen en zich niet van de groep te verwijderen. De organisatoren en gidsen zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt door een deelnemer die de ontvangen instructies niet heeft opgevolgd of zich niet aan de gedragsregels heeft gehouden. De gids kan naar eigen goeddunken besluiten de excursie of activiteit te onderbreken indien hij dit noodzakelijk acht voor zijn eigen veiligheid of die van anderen om te allen tijde het hoogste veiligheidsniveau te waarborgen. De deelnemer verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat hij/zij vooraf op de hoogte is gesteld van de kenmerken en moeilijkheden van de excursie en dat hij/zij in een geschikte psychofysische conditie is voor de excursie. Hij/zij verklaart tevens dat hij/zij akkoord gaat met het voorgestelde programma en over de juiste en/of aanbevolen uitrusting beschikt. Wanneer minderjarigen deelnemen aan excursies/activiteiten, moeten de wettelijke voogden een verklaring afleggen waarin zij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de sportieve/recreatieve activiteit en de psychofysieke integriteit van de minderjarige. Deelnemers met allergieën, intoleranties of andere gezondheidsproblemen moeten de organisator en de reisleiders vooraf informeren en persoonlijke medicijnen meenemen. Het is verboden tijdens de excursies te roken en gevaarlijke goederen, wapens of drugs mee te nemen. De deelnemer is zich bewust van de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan excursies en activiteiten in de natuur en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de schade die hij/zij direct of indirect aan andere personen en/of eigendommen kan toebrengen door onvoorzichtig en gevaarlijk gedrag.
Alle wandelingen/activiteiten zijn verzekerd. De verzekering dekt geen schade aan personen, derden of goederen indien deze te wijten is aan nalatig, onvoorzichtig gedrag en veronachtzaming van de basisregels inzake veiligheid en goed gedrag. EtnaWay – Legendary Sicily S.r.l. is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, derden of goederen die zich voordoen in de accommodatie die niet haar eigendom is. In dit geval is het aan de deelnemer om de verzekeringsvoorwaarden van de gekozen instelling te controleren.

03. BETALINGSMODALITEITEN
De afzonderlijke toeristische diensten moeten ten minste zeven dagen van tevoren in één keer aan de organisator worden betaald per bankoverschrijving of per creditcard (pos), betaalbaar bij het agentschap van de organisator. De klant kan toestemming krijgen om de betaling contant of per kaart rechtstreeks aan de chauffeur of reisleider te voldoen.

04. TERUGTREKKING DOOR DE KLANT
De klant heeft het recht zich terug te trekken uit de individuele dienst overeenkomstig de volgende bepalingen:
Helikopter: Bij annulering door de klant minder dan 60 dagen voor de reisdatum zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:
– No-show of annulering binnen 24 uur voor vertrek: 100% van de prijs
– Annulering tussen 24 en 72 uur voor vertrek: 75%.
– Annulering tussen 72 uur en 7 dagen voor vertrek: 50%.
– Annulering tussen 7 en 14 dagen voor vertrek: 30%.
– Annulering tussen 14 en 59 dagen voor vertrek: 10%.
– Annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: gratis

Chatte auf WhatsApp!
Scan de code