Home 9 Blog 9 De topkraters van de Etna – Zuidoostelijke krater

De topkraters van de Etna – Zuidoostelijke krater

In dit artikel nemen we de hoofdrolspeler van de Etna van de afgelopen 50 jaar onder de loep: de zuidoostelijke krater.

De geboorte van South East Crater in 1971

Laten we bij het begin beginnen: na een eeuw van ingrijpende veranderingen en intense activiteit van de topkraters begon op 5 april 1971 een nieuwe fase van sterke laterale activiteit, gekenmerkt door 13 laterale uitbarstingen in een periode van 22 jaar – een unieke periode in de geschiedenis van de Etna.

Eerst ontstonden op de zuidelijke helling op 3000 m twee spleten, de Vulcarolo-opening en de Observatorium-opening. Door de constante uitstorting van lava bedekte de lavastroom in 12 dagen een gebied van één vierkante kilometer, waarbij één tong zich in de richting van de Monte Frumento Supino bewoog en andere de vlakte van Piano del Lago bedekten.

Gedurende ongeveer een maand openen en sluiten de estuaria zich tussen 2900 en 3100 meter en vormen zo de Bocca Ovest (West Estuarium) en de Bocca Est (Oost Estuarium). Voor eind april vernietigden de lavastromen het vulkanologisch observatorium en het aankomststation van de kabelbaan.

Op 7 mei kwam de lava tot stilstand op een kilometer van de toevluchtsoord Sapienza, wat het einde van de activiteit van de mondingen op de zuidelijke helling markeerde, maar het begin van de activiteit op de noordoostelijke helling met de opening van een monding op 2600 m hoogte.

Op 11 mei 1971 verschuift de eruptieve activiteit met onverminderde intensiteit naar de omgeving van Serra delle Concazze, wat het begin inluidt van wat later de Grote Uitbarsting van 1971 zou worden genoemd. Hieruit ontstond de prachtige Serracozzo grot, die wij bezoeken tijdens onze tochten aan de noordkant van de Etna. De lavastroom loopt tussen de dorpen S. Alfio en Fornazzo en bereikt een hoogte van 600 m boven de zeespiegel.

Tijdens al deze activiteit, waarbij de monden naar het noorden, zuiden en oosten toe openden en sloten, ontstond op 14 mei op een hoogte van 3000 m aan de zuidoostelijke basis van de centrale krater een putkrater (ook wel schachtkrater genoemd), waaruit oude steenas ontsnapte en die diende als ventilatieopening. Op het eerste gezicht is dit een gewone activiteit, maar onthoud deze datum en deze gebeurtenis! Het is het eerste teken van wat in de komende 50 jaar spectaculaire gebeurtenissen zullen zijn. Ongeveer een maand lang vonden er strombolische explosies en lavafonteinen plaats in deze opening, daarna was het zeven jaar lang slapend.

Pas in 1978, met de vorming van verschillende spleten en sterke explosieve activiteit, begon deze putkrater zijn carrière als meest actieve krater van de Etna en kreeg hij de naam Zuidoostkrater.
Van 1979 tot 1980 ontstonden soms lavafonteinen van 500 m hoog en zelfs vulkanische bliksems, wat een buitengewone gebeurtenis is voor de Etna.

De Valle del Bove (Ossenvallei)

Van 1984 tot 1986 was er weer een uiterst productieve fase van strombolische activiteit, waarin de ene lavastroom de andere opvolgde en de Valle del Bove steeds meer bedekte. Deze enorme vallei was een fantastische groene oase, een paradijs van biodiversiteit, totdat in 1971 de eerste breuken ontstonden op de oostflank van de centrale krater. Stel je een vallei voor van 37 vierkante kilometer die al duizenden jaren in de schaduw ligt van een grote reus en die, dankzij de nabijheid van de zee, een natter en koeler microklimaat heeft dan de rest van Sicilië, waardoor prachtige bossen en weelderige gebieden zijn ontstaan die ideaal zijn voor het houden van schapen en het telen van fruitbomen.

Elke ochtend verhitten de zonnestralen de zwarte aarde op de flanken van de Etna, waardoor opwaartse krachten ontstaan die de hete lucht van de voet van de vulkaan naar de top voeren. Aan de oostkant zuigen deze updrafts vochtige zeelucht aan, die afkoelt naarmate de hoogte toeneemt. Aangezien het bekend is dat koude lucht niet meer dezelfde hoeveelheid vocht kan opnemen, condenseert het vocht vervolgens en vormt het wolken, die op hun beurt schaduw en neerslag brengen. Hierdoor is een bijzonder microklimaat ontstaan dat in de Valle del Bove en in grote delen van de Etna het voortbestaan mogelijk heeft gemaakt van verschillende botanische soorten die zich op een bijzondere manier hebben ontwikkeld en endemisch zijn geworden. Tegenwoordig zijn er meer dan honderd soorten met de naam: aetnensis.

Naast de jonge kegel vormden zich twee andere monden, een in het zuidwesten en een in het westen, de laatste gekenmerkt door de ritmische uitstoot van gas en daarom “bocca soffiante” (ademhalingsmond) genoemd. In november 1988 werd aan de voet van de kegel een andere opening geopend, maar pas in september 1989 vond een nieuw spektakel plaats, toen twee lavafonteinen per dag werden uitgestoten. Op 26 oktober vormde zich een kolom as die boven de hele vulkaan uittorende en de vorm aannam van een paddenstoel, vergelijkbaar met een atoomexplosie.

De jaren negentig, snelle groei

Op 5 januari 1990 vond een van de hevigste asuitbarstingen sinds mensenheugenis plaats, waarbij 23 miljoen kubieke meter pyroclastisch materiaal werd uitgestoten. Gelukkig viel deze uitbarsting samen met een storm die de aswolk naar het noorden dreef en zich over de zee en de Eolische eilanden verspreidde.

Op 14 december 1991 openden zich ten noorden en ten zuiden van de nieuwe krater breuken, die het begin markeerden van de langste uitbarsting van de eeuw. Op een hoogte van 3100 tot 2700 meter boven de zeespiegel vormden zich 150 tot 650 meter lange spleten en 300 meter hoge lavafonteinen. De volgende dag verschoof het scenario naar beneden 2400 m. Het zeer goed gevoede lavafront trok snel naar de Valle del Bove en de Val Calanna, en vanaf dat moment begon de zorgelijke fase voor de inwoners van Zafferana en omgeving (het is nog steeds mogelijk de plaats te bezoeken waar de meest bedreigende stroom tot stilstand kwam, na “slechts” één huis van Zafferana te hebben verwoest en enkele meters voor het tweede tot stilstand te zijn gekomen). De nachtmerrie voor de bevolking eindigde na 473 dagen, op 30 maart 1993.

Na enkele rustige jaren is de ontwikkeling van de Zuidoost-Krater tussen 1996 en 2001 krachtig hervat, en in slechts vijf jaar tijd bereikte hij bijna de hoogte van de andere topkraters.

In november 1996 begon een kegel in de krater een langzame maar aanhoudende activiteit die gedurende 20 maanden resulteerde in kleine strombolische en uitbarstingen. In juli 1997 begon het geproduceerde materiaal, dat aanvankelijk alleen binnen de kraterrand stroomde, over te lopen en in de Valle del Bove te stromen. In juli 1998 had de lava de hele bestaande kegel bedekt, waarvan de totale hoogte nu 220 meter bedroeg.Im Juli 1998 hatte die Lava den gesamten bestehenden Kegel bedeckt, dessen Gesamthöhe nun 220 Meter betrug.

Op 15 september 1998 begon een nieuwe, buitengewoon productieve eruptiefase, waarin zich 18 gebeurtenissen voordeden met zeer vergelijkbare volgordes: enkele uren strombolische activiteit, gevolgd door lavafonteinen en ten slotte askolommen. Dit resulteerde in een groei van ongeveer 100 meter. Begin 1999 nam de tijdspanne tussen de ene activiteit en de volgende geleidelijk af tot ze nog maar enkele tientallen minuten uit elkaar lagen. Am 4. Februar 1999 bildete sich ein langer Riss, der sofort die MOp 4 februari 1999 ontstond een lange scheur, die onmiddellijk de kenmerken vertoonde van een hoofduitbarsting met askolommen van 9 km hoog en negen maanden lang actief bleef, waarbij 50 miljoen kubieke meter lava werd uitgestoten.erkmale eines Hauptausbruchs mit 9 km hohen Aschesäulen aufweist und neun Monate lang aktiv bleibt, wobei er 50 Millionen Kubikmeter Lava ausstößt.

Op 26 januari 2000 begon een nieuwe eruptieve fase, waarbij zich een scheur vormde die de krater van noord naar zuid doorkruiste. De paroxismen beginnen weer toe te nemen, tot drie per dag, en de evolutie van elk verschijnsel is ook abrupt, gaande van strombolische explosies tot lavafonteinen van vaak 1000 meter hoog in enkele minuten.

In maart creëert een breuk op de zuidflank een soort koepel, Sudestino genaamd, die enkele weken lang het epicentrum van de actie blijft, voordat hij zich terugtrekt op de top van de Zuidoost-Krater.

In april bleven de activiteiten enorm, maar er zaten tien dagen tussen. Op 16 april produceerde Sudestino voor de laatste keer lavafonteinen en de Zuidoostkrater produceerde een strombolische explosie die slechts 25 minuten duurt maar lavabrokken 6 km wegslingert, waarbij ook gewonden vallen.

De uitbarstingen gingen door met tussenpozen van 5 tot 10 dagen, totdat op 24 juni een lavafontein een hoogte van 1 200 m bereikte, slechts 15 minuten actief was en een 3 km lange lavastroom vormde. Binnen zes maanden vonden 66 paroxysmen plaats, een wereldwijd unieke gebeurtenis waarbij de zuidoostelijke krater 40 meter groeide.

De uitbraken van 2001 en 2004

Op 20 januari 2001 sprak de opening op de noordnoordoostelijke flank, later “Levantino” genoemd, opnieuw. In de eerste zes maanden van het jaar volgden de strombolische explosies elkaar op, maar met minder intensiteit dan in het voorgaande jaar.

Op 13 juli 2001 veranderde alles, de lavafonteinen breidden Levantino aanzienlijk uit, een reeks aardbevingen deed de oostelijke helling van de Etna beven, en de eerste scheuren gingen open bij Piano del Lago, wat het begin betekende van de laterale uitbarsting van 2001. Wij hebben u hierover al verteld in een ander artikel (De uitbarsting van de Etna in 2001).

Na de grote uitbarstingen van 2001 en 2002 was er geen activiteit van betekenis meer in de zuidoostelijke krater, maar was er alleen nog frequente vorming van fumarolen, wat wijst op de onstabiliteit van de bodem, die geleidelijk leidde tot een reeks instortingen van de kraterrand en een aanzienlijke toename van de diameter van de krater, vooral tijdens de uitbarsting van 2004-2005.

Deze uitbarsting begon op 7 september 2004 op de oostflank van de Zuidoost-Krater. Tussen 2850 en 2350 meter vormen zich verschillende breuken, de lavastromen ontstaan voornamelijk op een hoogte van 2650 meter, maar de stromen worden slechts licht gevoed en stromen traag in de Valle del Bove. Het laagst bereikte punt ligt op 1450 meter boven de zeespiegel, nog ver van de bewoonde centra, het vormt geen gevaar.

Op 31 oktober en 16 februari vindt een instorting plaats, waarbij een depressie wordt gevormd die in 2006 en 2007 verder zakt en een putkrater vormt. De eruptieve activiteit eindigt op 8 maart 2005.
2006 en 2007

Op 13 juli 2006 opende een scheur op de zuidflank, waarbij een kegel en lavastromen ontstonden, opnieuw gekenmerkt door een vrij trage uitstoot, die ongeveer tien dagen actief bleven. In september en oktober was er opnieuw activiteit die sterk leek op die van de voorgaande jaren: er ontstonden uitmondingen die in wezen geen explosieve activiteit vertoonden.

Pas op 20 oktober 2006 hervatte de strombolische activiteit van de Zuidoost-Krater, waarbij de lavavelden hevig werden ontsierd, de pas gevormde kegel werd afgebroken en de stromen die net de kraterrand hadden bedekt, uiteen spatten.

Na ongeveer een maand is de activiteit nog steeds sterk, maar afwisselend op de top en in de spleten aan de basis van de zuidoostelijke krater, met strombolische activiteit en hoge askolommen, tot er op 14 december een einde aan komt.

In 2007 is er enige strombolische activiteit van relatief korte duur, van 1 tot 10 uur, maar dit zijn de laatste van deze krater tot … ja dat is een ander verhaal, dat u hier kunt lezen: De nieuwe zuidoostelijke krater

Chatte auf WhatsApp!
Scan de code