Home 9 Blog 9 De topkraters van de Etna – Noordoostelijke krater

De topkraters van de Etna – Noordoostelijke krater

Van 1 naar 4 kraters in slechts 100 jaar

Der Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas, mit einer vulkanischen Oberfläche von 1250 Quadratkilometern und einem Durchmesser von 45 km von Ost nach West und von sogar 65 km von Nord nach Süd. De vulkaan heeft een unieke en onmiskenbare vorm, niet alleen omdat hij van verschillende kanten tekenen van zijn evolutiefasen vertoont, maar vooral vanwege de grote depressie aan de oostkant: de Valle del Bove.

Vandaag zijn er op de top drie duidelijk te onderscheiden kegels, waarvan er twee binnen slechts honderd jaar zijn gevormd: de Noordoostkrater (1911), de Voragine (1945) en Bocca Nuova (1968) kraters, die zich binnen de oude centrale krater bevinden, en de Zuidoostkrater (1971), waarvan het oostelijke deel bestaat uit het materiaal dat uit de opening van de Nieuwe Zuidoostkrater is gekomen.
Iets meer dan honderd jaar geleden, tot 1911, was er slechts één centrale krater op de top van de Etna, met een grote kegel van 250 m hoog en een opening van meer dan 500 m doorsnede; hij lag tussen de Piano delle Concazze in het noordoosten en de Piano del Lago in het zuiden. Maar vanaf 1911 was niets meer hetzelfde.

In het voorjaar van 1911 vormden zich verschillende breuken langs de noordoostelijke kloof tussen 2000 m en 3000 m hoogte, en op 27 mei opende een grote breuk ten noordoosten van de centrale krater op ongeveer 3100 m hoogte, waardoor in de daaropvolgende weken zwakke vulkanische activiteit ontstond, die in augustus licht begon te intensiveren.
Pas op 9 september van datzelfde jaar begon de strombolische activiteit samen met de intense seismische activiteit, waardoor de vorming van de nieuwe sintelkegel begon. Het materiaal dat van de twee kilometer hoge lavafonteinen naar beneden viel, begon de structuur van de nieuwe, zelfstandige kegel te vormen.
Deze bijzonder heftige fase duurde gelukkig slechts 13 dagen en ging gepaard met de uitstoot van grote hoeveelheden as uit de centrale krater en het ontstaan van een groot aantal breuken verspreid langs de Pernicana-breuk of de noordoostelijke kloof. Op deze breuken gingen binnen twee dagen open, op 10. en 11 september, 16 Münder, op 12 september waren er wel 30 tegelijk actief, en onderzoeken na afloop van de uitbarsting telden er ongeveer honderd, voornamelijk gegroepeerd langs zeven breuklijnen.

Op 22 september stopte de uitbraak abrupt, alle activiteit werd abrupt gestaakt, wat wijst op het risico van een gevaarlijke en gewelddadige herhaling. Maar het duurde tot 3 mei 1923 voordat de noordoostelijke krater de bewoners van de noordelijke helling van de Etna opnieuw deed beven, met een uitbarsting die opnieuw verschillende breuken langs de as van de noordoostelijke kloof opende, waardoor gevaarlijke lavastromen ontstonden die op 600 m boven de zeespiegel tot stilstand kwamen nadat ze enkele delen van Linguaglossa hadden verwoest.

In 1950 vonden er instortingen plaats in de Noordoost-Krater en begon zich daarbinnen een andere kegel te vormen.
In 1960 begon een bijzonder levendige fase, waarbij verschillende kegels langs de flanken werden gevormd, met als hoogtepunt de vorming van krater Nordestino in 1970. Door de verschillende groeifasen en de afzetting van fall-outmateriaal van strombolische activiteit bereikte de noordoostelijke krater geleidelijk een omtrek van 800 m en een hoogte van 3345 m boven de zeespiegel, en werd daarmee in 1978 het hoogste punt van de Etna.

De afgelopen decennia heeft hij zich vaak laten gelden met zijn karakteristieke pluim, maar hij is niet bijzonder actief geweest – afgezien van de uitbarsting van 2016 die zijn opening verstopte en de instorting van de zuidelijke rand veroorzaakte.
In 2017 zakte de vloer ervan, waardoor de schoorsteen weer openging en de karakteristieke rook weer opstijgt.
Tot 2021 was de noordoostelijke krater de hoogste van de hoofdkraters van de Etna, maar door een reeks instortingen van de rand in de afgelopen decennia meet hij nu slechts 3324 m boven de zeespiegel.

Chatte auf WhatsApp!
Scan de code